Menu

Tjänster

Utveckling, test och kvalitetssäkring

AQC erbjuder IT-konsulttjänster inom både utveckling, test och kvalitetssäkring. I vår definition av att leverera bestående kvalitet ingår att vi mäter kund- och konsultnöjdhet, stämmer av och följer upp våra leveranser.

Vi har kompetens att hjälpa våra kunder med allt från hårdvara och produktutveckling till utveckling av inbyggda system bland annat. Vi utvecklar webapplikationer och appar, arbetar med säkerhetssystem för tåg samt utvecklar system för myndigheter och kommuner. Vi analyserar, testar och kvalitetssäkrar processer, kan bidra med projektledare och testledare samt har ISTQB/ISEB -certifierade testare. Vi identifierar möjliga förbättringar och föreslår åtgärder.

Vi är oberoende inom test och kan garantera mycket hög kvalitet i processerna. Våra konsulter har lång erfarenhet av kvalitetssäkring och komplexa testprocesser.

Det finns ett stort behov av våra tjänster och vi levererar konsulttjänster och skapar kvalitet för kunder i de flesta branscher, från bank och finans till betting, fordon och spel bland andra.