AQC integritetspolicy

VILKA ÄR VI?

AQC Sweden AB
Besöksadress: Vasagatan 12, 111 20, Stockholm
Organisationsnummer: 556959–2065

AQC skyddar personuppgifter för partners, underkonsulter och anställda. Som information till dig som tillhör någon av dessa kategorier vill vi informera om:
• vilken information vi samlar in från dig
• varför vi samlar in den
• hur vi lagrar och använder den
• när och vem vi delar den med
• vilka rättigheter du har och hur du gör för att utöva dem

Normalt samlar AQC personuppgifter som lämnats av dig eller en representant från ditt bolag. Det finns viktig och mindre viktig information som du kan lämna om dig själv. Erfarenhet och kompetens är naturligtvis viktig för att kunna hitta uppdrag men information som civilstatus och familjeförhållanden lämnar du bara om du själv vill. Följande information samlas i förekommande fall in:
• namn
• ev organisationsnummer
• kontaktuppgifter (mailadress, telefonnummer och postadress)
• kompetens
• erfarenhet
• uppdrag (info om sökta, intervju, erbjudna och genomförda uppdrag)
• meriter
• referenser
• utbildning
• ev. preferenser som gäller uppdrag
• tillgänglighet
• eventuellt foto (krävs inte)
• personnummer (krävs främst för anställda, i vissa undantag för konsulter om kund kräver)
• civilstatus (krävs inte)
• familjeförhållanden (krävs inte)
• kontonummer

SYFTE

AQC använder personinformation där det är tillämpligt för att:
• hitta uppdrag till konsulter
• informera konsulter om uppdrag
• hantera konsultkontrakt
• hantera tidrapportering och fakturering
• som underlag för statistik
• juridiskt stöd
• informera konsulter om konsult- och uppdragsrelaterade tjänster och event
• bokföring

LAGRING & SKYDD

AQC kommer att spara personinformation så länge det är aktuellt att uppfylla ovanstående syften och/eller så länge som krävs för att uppfylla kontrakt, lagar, regler och andra förordningar.

Personinformation lagras inom EU eller enligt beslut om adekvat skyddsnivå (se GDPR artikel 45).

AQC har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personinformation från obehörig åtkomst, manipulation eller förlust. Vidare följer AQC den tekniska utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt skyddet av personinformation. AQC använder också tjänsteleverantörer som i sin tur följder GDPR.

ÅTKOMST TILL PERSONINFORMATION

Personinformation som beskrivs i denna policy finns tillgänglig internt på AQC och kan distribueras till kunder och partners enligt syftet som beskrivs ovan. AQC kan också, om det krävs av juridiska skäl, göra personinformation tillgänglig för myndigheter eller annan organisation som utövar tillsyn.

Personinformation kan också göras tillgänglig för tjänsteleverantörer till AQC som t.ex. utför support, bokföring, marknadsundersökningar eller andra tjänster som AQC köper. Dessa tjänsteleverantörer ska i så fall uppfylla denna policy.

Skulle AQC bli föremål för uppköp, sammanslagning eller annan form av omorganisation så kan personinformation göras tillgänglig för tredje part så länge denna policy accepteras och efterlevs av denna tredje part.

ANSVAR

Du är ansvarig för den information som du förser AQC, att t.ex. den information som står i ditt CV är korrekt. Skulle du du skicka personinformation om tredje man, t.ex. en konsult som jobbar hos dig, så är du ansvarig för att:
• Informationen om tredje man är korrekt
• Inhämta samtycke från tredje man för distribution till AQC och AQC:s integritetspolicy
• Informera tredje man om de rättigheter som beskrivs i denna policy

INTRESSEAVVÄGNING

För att kunna söka uppdrag till konsulter finns ett berättigat intresse av att registrera och lagra personuppgifter om konsulten. Men du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. Kontakta i så fall AQC.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära utdrag från AQC på vilka personuppgifter vi har om dig. Skulle informationen om dig vara felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rättighet att begära rättning eller att AQC tar bort informationen om dig.

Om du tycker att dina personuppgifter hanteras felaktigt av AQC så bör du kontakta AQC. Om inte AQC behöver behålla din information för att följa kontrakt, lagar eller regler så kan AQC ta bort personinformationen om dig.